Drabiny przemysłowe stosowane w budownictwie.

Drabiny przemysłowe to spawane lub skręcane konstrukcje przeznaczone do pokonywania różnic poziomów przy instalacjach przemysłowych, halach oraz budynkach przemysłowych, magazynowych i komercyjnych. Są one wytwarzane z lakierowanych proszkowo stali konstrukcyjnych oraz nierdzewnych, charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia.

Łatwość montażu drabin przemysłowych – niezaprzeczalną ich zaletę organizują następujące czynniki:

  • lekkie konstrukcje o małych gabarytach bez konieczności użycia do tego specjalistycznych maszyn,
  • szczegółowo opracowane inteligentne systemy mocowań do ścian i konstrukcji,
  • modułowa budowa, co dodatkowo umożliwia dopasowanie kolejnych elementów.

schody przemysłowe

Drabiny przemysłowe posiadają komfortowy rozstaw szczebli i szerokość. Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników stosuje się kosze bezpieczeństwa oraz specjalne stopnie antypoślizgowe.

Firmy swoją ofertę drabin przemysłowych dopasowują do przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2015.0.1422) tj.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na jej podstawie wiadomo iż:

  1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.
  2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
  3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
  4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Pin It on Pinterest